Stadhouder Willem V en Amsterdam

Stadhouder Willem V en Amsterdam
Stadhouder Willem V (1748 - 1806) bezocht in 1768 de stad Amsterdam. Schilder is Johan Georg Ziesenis, ca 1768-1769. Bron : wikipedia

Tot 17 september is er een tentoonstelling over het bezoek van stadhouder Willem V en zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen (met het nodige gevolg natuurlijk) aan Amsterdam. Toepasselijk vindt de tentoonstelling onderdak in het Paleis op de Dam, dat een belangrijke rol speelt in dit bezoek. Want waar bracht je dit vorstelijke paar onder? Gekozen werd voor het stadhuis: Het bezoek zou 30 mei 1768 een aanvang nemen, 11 mei deelden de burgemeesters hun besluit mede aan de Amsterdamse Vroedschap: 'dat men bij geene mogelijkheid hoogemelde hare Hoogheden op een honorabeler wijze zoude kunnen behandelen, als met dezelve niet alleen te recipieeren maar zelfs ook te logeren op 't Raadhuis deezer Stede.`

Dat leidde tot tal van activiteiten. Zo werden er nogal wat tijdelijke fornuizen bijgemetseld in de bodekamer, want gegeten en gedronken werd er uitvoerig. Taroski,  de mondkok van de stadhouder superviseerde wat er in de keuken gebeurde onder leiding van de van origine Duitse kok George Wilhelm Niemann, inmiddels chef van de Garnalendoelen. Dit alles en meer kunnen jullie lezen in het artikel dat Jeroen Bos en ik schreven een artikel over dit belangrijke bezoek voor het jubileumjaarboek van de NBV. Dat verhaal is te lezen in DBNL: https://www.dbnl.org/tekst/_jaa008201801_01/_jaa008201801_01_0010.

Eén van de maaltijden ten stadhuize. In het midden prijkt een gigantisch suikerwerk. In de huidige tentoonstelling is een dergelijk suikerwerk van modern ontwerp en uitvoering te bezichtigen. 

Hier de link naar de tentoonstelling: https://www.paleisamsterdam.nl/.../de-prins-en-de-stad/...